Πιστοποίηση αναπηρίας από τα ΚΕΠΑ

Πιστοποίηση αναπηρίας υποψηφίων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.).
 
Η εγκύκλιος αυτή έχει σκοπό να ενημερώσειτους/τις υποψηφίους/ες για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, σχετικά με την απόκτηση πιστοποιητικού αναπηρίας από τα ΚΕ.Π.Α. (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας),για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20
Δείτε την εγκύκλιο εδώ