Σχολικό Έτος 2016-2017

Από τις αντίστοιχες επιλογές (στο αριστερό μέρος της οθόνης) μπορείτε να δείτε παραδοτέα των πολιτιστικών προγραμμάτων και των ερευνητικών εργασιών που έλαβαν χώρα στο σχολείο μας κατά το σχολικό έτος 2016-2017.