Ώρες επικοινωνίας καθηγητών με γονείς και κηδεμόνες

Μπορείτε να δείτε τις ώρες επικοινωνίας των καθηγητών του σχολείου με τους γονείς και κηδεμόνες για το 2017-2018 εδώ. Μπορείτε να δείτε τη διάρκεια (ώρα έναρξης-λήξης) κάθε διδακτικής ώρας εδώ, και τον υπεύθυνο καθηγητή κάθε τμήματος εδώ.