Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις

Εκδόθηκε η εγκύκλιος για την εισαγωγή ατόμων με σοβαρές παθήσεις.

Η εγκύκλιος

Κέντρα Πιστοποίησης