Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
Καθορισμός εξεταστέας ύλης των μαθημάτων για τις πανελλαδικές εξετάσεις που θα διενεργηθούν το 2016 με το καταργούμενο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για τους αποφοίτους Ημε? ρήσιου Γενικού Λυκείου σχολικού έτους 2014?2015 και προηγούμε 12 Οκτωβρίου 2015
Καθορισμός εξεταστέας-διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2015-2016 18 Σεπτεμβρίου 2015
Παράταση για την ηλεκτρονική προεγγραφή σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ 18 Σεπτεμβρίου 2015
Νέο σύστημα Πανελλαδικών 2016 17 Σεπτεμβρίου 2015
Ηλεκτρονικές εγγραφές σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ 09 Σεπτεμβρίου 2015
Ανακοίνωση ονομάτων επιτυχόντων ΓΕ.Λ. Κάτω Μηλιάς στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2015 26 Αυγούστου 2015
Ενημέρωση για την εξεταστέα - διδακτέα ύλη των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2015-2016 17 Ιουνίου 2015
Ένταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων στα Επιστημονικά Πεδία και συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων για το σχολικό έτος 2015-2016 29 Μαΐου 2015