Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
Παράταση προθεσμίας για την υποβολή Μηχανογραφικών Δελτίων (Μ.Δ.) 2017 14 Ιουλίου 2017
Τροποποίηση της Προκήρυξης για την εισαγωγή σπουδαστών / σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018 12 Ιουλίου 2017
Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των ειδικών μαθημάτων 10 Ιουλίου 2017
Συμπληρωματική προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 03 Ιουλίου 2017
Ημέρες λειτουργίας του σχολείου για την υποστήριξη της ηλεκτρονικής υποβολής Μηχανογραφικού Δελτίου 29 Ιουνίου 2017
Ηλεκτρονική Υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου (Μ.Δ.) ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 21 Ιουνίου 2017
Εβδομάδα ενημέρωσης μαθητών Γ? Λυκείου 16 Ιουνίου 2017
Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων Ειδικών Μαθημάτων και κατανομή υποψηφίων έτους 2017 16 Ιουνίου 2017
Προκήρυξη εισαγωγής σπουδαστών/σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Ακαδημαϊκού Έτους 2017-18 09 Ιουνίου 2017
Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 09 Ιουνίου 2017