ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΖΩΗΣ (2)

Το περιεχόμενο του Πλαισίου Οργάνωσης της Σχολικής Ζωής για το σχ. Έτος 2018-19, που συναποφασίστηκε από τον Σύλλογο Διδασκόντων και τις Μαθητικές Κοινότητες του σχολείου μας, είναι διαθέσιμο στον παρακάτω σύνδεσμο:

Πλαίσιο Οργάνωσης Σχολικής Ζωής 2018-19