ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Μετά τη σημερινή συνδερίαση της επιτροπής αποσφράγισης προσφορών, αποφασίστηκε η ανάθεση της εκδρομής της Γ΄λυκείου στα Ιωάννινα στο γραφείο τουρισμού Complete Travel.

Το πρακτικό της απόφασης