Καλά Χριστούγεννα! (Με μια χειρονομία αγάπης για τον συνάνθρωπο.)

Καλά Χριστούγεννα!

 

Δείτε το σχετικό άρθρο στην ηλεκτρονική εφημερίδα του σχολείου -Φιλομήλα- και συγκεκριμένα εδώ.