Ενημέρωση για τον Αγιασμό

Ο Αγιασμός για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς θα πραγματοποιηθεί την

Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2018 στις 9:30.

Μετά τον Αγιασμό θα διανεμηθούν στους μαθητές τα σχολικά βιβλία.

Τα λεωφορεία θα μεταφέρουν τους μαθητές στο σχολείο το πρωί νωρίς, όπως τις ημέρες που ισχύει το κανονικό ωρολόγιο πρόγραμμα, και θα τους παραλάβουν από το σχολείο στις 11:30.

Οι ώρες άφιξης των λεωφορείων στα χωριά είναι περίπου οι εξής:

 

Άγιος Δημήτριος στις 7:00

Φωτεινά στις 7:10

Καρυές στις 7:15

Ράχη στις 7:10

Λόφος στις 7:15

Μοσχοχώρι στις 7:25

Ελατοχώρι στις 7:10

 

Καλή Σχολική Χρονιά σε όλους!